Word vriend!

Ja, ik wil vriend worden van De Bijentuin en schenk tot wederopzegging jaarlijks een bedrag van (minimaal €20,-):

Dit bedrag graag overmaken naar rekeningnummer:

NL30RABO01564.67.208 t.n.v. Stichting De Bijentuin, Driebergen.