Welkom

De drachtplantentuinEen bijenzwerm in uw tuin?
Klik hier om te kijken wat u kunt doen.
Klik hier om te kijken wat u nu al kunt doen om bijensterfte tegen te gaan.
En klik hier voor vragen en/of suggesties.Drachtplanten zijn soorten die veel nectar en stuifmeel voor de bijen leveren, het is het voedsel waarvan ze leven.
Het is voor de bijen dus van levensbelang dat ze daarvan voldoende kunnen halen, het liefst in hun directe omgeving. Want hoewel het vlieggebied van de bijen in de zomer een oppervlakte bestrijkt met een straal van zo'n 3 km rondom de bijenkast: ver vliegen kost ze veel kracht en energie, wat een kortere levensduur tot gevolg heeft en wat ook ten koste gaat van de honingvoorraad van het volk.
Dus hoe dichterbij de drachtplanten staan hoe beter.
Vooral ook in het voorjaar als het nog koud is, is het van belang dat er dichtbij wat te halen valt. Krokussen en wilgen zijn dan heel waardevol omdat deze soorten hoogwaardig stuifmeel leveren voor het voedsel van de bijenlarfjes.
Het is dan ook van meet af aan de bedoeling geweest rondom de te bouwen bijenstal een drachtplantentuin aan te leggen.

Voor de bijentuin is een selectie gemaakt van rijkbloeiende drachtbomen, -struiken en vaste planten waarbij het accent van de bloei in de zomermaanden valt: vanaf half juni t/m september, begin oktober.
De reden hiervoor is dat er, als de belangrijkste drachtbomen zoals kastanje, acacia en linde zijn uitgebloeid, er een periode van drachtarmoede ontstaat.
Er bestaat een oude wijsheid die zegt:
'is de appel als een knikker zo groot, dan zijn de bijen in nood'.
Maar in de zomer bloeit er toch juist heel veel? Dat blijkt in ieder geval in de vrije natuur niet meer het geval te zijn. De vroegere natuurlijke soortenrijkdom, ook op het boerenbedrijf, is al sinds tijden steeds verder aan het verarmen. En het blijkt dat er 's zomers voor de bijen nog het meest te halen valt in de stadstuinen (de honing daarvan wordt ook wel betonhoning (!) genoemd).
Gelukkig komt er steeds meer bewustzijn voor het belang van bloeiende soorten voor de bijen zowel bij particulieren, gemeentes en boeren, en komen er steeds meer projecten op gang om de bijen op dit gebied te ondersteunen.
Voor bezoekers staan de namen van de soorten op bordjes aangegeven, ter informatie en ter inspiratie voor hun eigen tuin !


Actuele lijst van soorten bomen, struiken, vaste planten en bollen, aanwezig in de Bijentuin 2020


De tuin door de seizoenen, 2015
De tuin door de seizoenen, 2016

Site door: SloMedia